Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ

Το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’οίκων ΙΙ αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων σας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & ΑΝάπτυξης). Η επιλέξιμη κατοικία για το πρόγραμμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια.

 

1) Να χρησιμοποιείται ως κατοικία.
2) Να έχει καταταχθεί βάση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία ίση η χαμηλότερη της Δ.
3) Να φέρει οικοδομική άδεια.
4) Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής μιας αίτησης. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα ποσοστά επιδότησης ανάλογα με την κατηγορία εισοδήματος στην οποία είστε.

 

Κατηγορία

Ατομικό

εισόδημα

Οικογενειακό

Εισόδημα

Βασικό

ποσοστό 

επιχορήγησης

Αύξηση 

επιχορήγησης /

προστατευόμενο

μέλος

Μέγιστο

ποσοστό

επιχορήγησης

1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 10.001 - 15.000 20.001 - 25.000 50% 5% 70%
3 15.001 - 20.000 25.001 - 30.000 40% 5% 70%
4 20.001 - 25.000 30.001 - 35.000 35% 5% 70%
5 25.001 - 30.000 35.001 - 40.000 30% 5% 50%
6 30.001 - 35.000 40.001 - 45.000 25% 5% 50%
7 35.001 - 40.000 45.001 - 50.000 0% 0% 0%

 

1) Προσοχή όσοι είναι στις κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης τουλάχιστον 40% KWh / m² για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
2) Ενώ όσοι είναι στις κατηγορίες 3 και 7 απαιτείται επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης τουλάχιστον 70% KWh / m² για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 

 

Το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα. Το ποσοστό συμμετοχής του φυσικού προσώπου μπορεί να καλυφθεί είτε με ιδία κεφάλαια είτε με δανειακή σύμβαση.

 

εξοικονομω κατ οικον 2 τι κερδίζω

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

Κατηγορία Υποκατηγορίες παρεμβάσεων
1 Αντικατάσταση κουφωμάτων
2 Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης
3 Τοποθέτηση θερμομόνωσης κέλυφος του κτιρίου
4 Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης
5 Αναβάθμιση ηλιακού θερμοσίφωνα

 

1) Τα ανώτερα όρια δαπανών ανά παρέμβαση καθορίζονται από τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος εξοικονομώ κατ’ οίκων ΙΙ.
2) Μέγιστη χρηματοδότηση είναι τα 250 € / m² με όριο τις 25.000 € συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ.
3) Τέλος από το πρόγραμμα καλύπτετε και το κόστος των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων που απαιτούνται καθώς και η αμοιβή του σύμβουλου έργου.

 

Κατεβάστε από εδώ τον οδηγό εφαρμογής εξοικονομώ κατ' οίκων ΙΙ

οδηγός εφαρμογής εξοικονομω κατ οικον ΙΙ 

και τα Δικαιολογητικά υποβολής εξοικονομω κατ οικον ΙΙ

Δικαιολογητικά υποβολής εξοικονομω κατ οικον ΙΙ